Image

Veel gestelde vragen

Onderstaand vind je de vragen uit de drie infosessies Bootcamps 2.0 bij elkaar verzameld en weergegeven in rubrieken. Hopelijk helpt dit bij het aanmelden.
Mocht je nog andere vragen hebben, vul dan dit formulier in.

Image

OVER ICT-BOOTCAMPS 2.0

  Wat is het verschil tussen de Bootcamps 1.0 en de Bootcamps 2.0?

Het grote verschil met de Bootcamps 1.0 richting ICT-teams is dat in 2.0 de leerkrachten meegenomen worden in het professionaliseringstraject met webinars, e-learning en hands-on workshops.
Er wordt een langetermijnplan rond professionalisering voor hen opgesteld.
Er is geen overlap met de ICT-bootcamps 1.0 voor ICT-teams. De ICT-bootcamps 2.0 kunnen een aanvullend en versterkend vervolg zijn op 1.0.
Je kan dus ook deelnemen aan de ICT-bootcamps 2.0 als je al aan de ICT-bootcamps 1.0 deelnam.

SELECTIECRITERIA

  Een mooi voorbeeld van een school die nood heeft aan de ICT-bootcamps 2.0

Onze school heeft een technisch ICT-team en een pedagogisch ICT-team. Qua materiaal en engagement zijn we voorzien. Maar we vinden het heel moeilijk alle leerkrachten warm te maken om bijvoorbeeld de laptop te gebruiken tijdens de lessen. Het verschil in beheersingsniveau van ICT is ook zeer groot tussen collega's. Het ICT-team, het pedagogisch team en de directie krijgen hun ICT-beleidsplan eigenlijk niet uitgevoerd.

Om een extra push te bekomen bij de leerkrachten, is de ICT-bootcamp 2.0 perfect geschikt.

DIGISNAP

  Digisnap werd al afgenomen. Is het dan zinvol om in te schrijven?

Zeker, wellicht doe je extra kennis op en kan je andere deelnemers versterken. Het is ook niet onze bedoeling om enkel aan de slag te gaan met scholen die nog niet ver staan. We willen een gezonde mix. Mocht je school de Digisnap al hebben afgenomen, dan bekijken we wanneer dat was. Indien nog representatief, kunnen we met die afname aan de slag.

INSCHRIJVEN

  Tekenen we in als scholengroep of als school?
Dit traject richt zich tot scholen, niet tot scholengroepen. 
Je kan met één school van een scholengroep intekenen. 
Je kan ook alle scholen apart inschrijven, maar als je scholengroep uit 15 scholen bestaat en ze tekenen allemaal in, dan zullen ze niet alle 15 worden geselecteerd. We kunnen nl. maar maximaal 80 scholen begeleiden. 
Op deze manier kunnen we de spreiding bereiken die we vanuit onze selectiecriteria vooropstellen.

KERNTEAM

  Zijn er criteria waaraan het kernteam moet voldoen? Wie moet er zeker in zitten? Uit hoeveel personen zou een kernteam best bestaan?

Het kernteam zijn de mensen die het pedagogische ICT-beleid en professionalisinergsbeleid kunnen en mogen vormgeven.
Iemand van de directie, een pedagogische ICT-coördinator, het ICT-team, maar ook leerkrachten die digitaal minded zijn, geëngageerd zijn en hun collega’s kunnen meenemen als pionier, zijn welkom.
Er wordt een engagement verwacht rond vlotte communicatie en de vier verdiepende webinars.
Zij houden vinger aan de pols en zorgen voor een draagvlak voor de ICT-bootcamps op de school.
Door die diversiteit aan profielen bestaat een kernteam minstens uit 3 mensen, idealiter uit 4 tot 5 mensen. Meer dan 6 maakt de communicatie moeilijker.

INHOUD

  Hoelang duurt één module voor de leerkrachten?

DigCompEdu beschrijft 24 competenties, georganiseerd in 6 domeinen. 
Voor elke competentie voorzien we drie modules volgens niveau: 
A: Beginnende gebruikers die gestimuleerd moeten worden om volledig mee te stappen in het digitale verhaal 
B: Leerkrachten die ICT op een effectieve en gestructureerde manier gebruiken. 
C: Leerkrachten met een ruim inzicht in de digitale wereld die durven experimenteren. Zij kunnen het beleid mee helpen uitstippelen en/of zijn aanspreekpunt binnen een school op gebied van ICT.

Op basis van de afname van Digisnap kiest de school in overleg met Schoolmakers drie van de zes domeinen. We streven ernaar dat elke leerkracht minstens één module volgens niveau doet voor elke competentie binnen de gekozen domeinen. 

Eén module binnen één niveau duurt ongeveer één lesuur. Maar elke module is interactief en je kan je er ook verder in verdiepen. Je kan er dus ook meer tijd insteken.

NADIEN

  Komt er ook een vervolg op ICT-bootcamps 2.0?
Het is nog niet duidelijk of er nog nieuwe bootcamps komen en rond welk thema dat zou zijn.

VARIA

  Is er vanuit het Kenniscentrum Digisprong een aanbod om de technische ICT-coordinatoren te helpen bij de organisatie van hun werk?

Er is een project daarrond afgerond bij het Kenniscentrum Digisprong.

Meer informatie op de website van Kenniscentrum Digisprong

 

logo

ICT-bootcamps 2.0 trajecten voor het secundair, volwassenen- en kunstonderwijs

Contactinformatie:
Impact Connecting i.s.m. Schoolmakers & DLearning
Sint-Pietersaalststraat 38 9000 Gent
info@impactco.be