ICT Bootcamps 2.0 - Inschrijving traject

Via dit formulier wenst onze school zich kandidaat te stellen voor de ICT-Bootcamps 2.0. Door middel van deze kandidatuur engageren wij ons ertoe om - na selectie - actief deel te nemen aan dit kosteloze ICT-professionaliseringstraject op maat en deze met het volledige schoolteam te doorlopen.
*Verplichte vraag

Mijn telefoonnummer *
Soms kan het handig zijn om elkaar telefonisch te kunnen bereiken.
Indien je anders hebt ingevuld, kun je hier aangeven wat jouw functie is.
Instellingsnummer
Indien je anders hebt ingevuld, kun je hier aangeven wat jouw onderwijsnet/Inrichtende macht is.
Motivatie *
Beschrijf beknopt jullie motivatie om aan de ICT-Bootcamps 2.0 deel te nemen.
Resultaat
Beschrijf beknopt het gewenste resultaat (de beoogde impact) op jullie school/organisatie aan het einde van dit traject.
Kernteam: Profielen *
Beschrijf de functies/profielen van de collega's die deel zouden uitmaken van het kernteam.
We hebben nog geen specifieke namen nodig. We vragen wel welk profiel, welke functie ze hebben.
Het kernteam fungeert als aanspreekpunt voor het ICT-professionaliseringstraject, dit zowel naar het eigen schoolteam als naar de schoolbegeleider. Het kernteam zet zich in om het ICT-professionaliseringsplan (onder begeleiding) te ontwerpen, uit te dragen en te evalueren.
Kernteam *
Zijn de collega's die deel zouden uitmaken van het kernteam hierover al op de hoogte?
Tijdsinvestering *
Beschrijf beknopt hoe de school/organisatie de gevraagde tijdsinvestering plant aan te pakken. Hoe wordt het gevraagde engagement van het kern- en schoolteam gefaciliteerd?
Obstakels
Beschrijf beknopt de eventuele elementen die een negatieve invloed kunnen hebben op het gewenste resultaat van deze ICT-bootcamps. Hoe kunnen deze (samen) vermeden worden?
ICT-beleidsplan *
Onze visie op ICT(-beleid):
Visie: Beschrijving
Beschrijf beknopt jullie visie op (digitaal) onderwijs.
Inschrijvingsvoorwaarden *
Ik ga akkoord dat de door mij aangeleverde gegevens gebruikt worden door Impact Connecting, Schoolmakers, DLearning en de Vlaamse Overheid. Ik ben bereid om het Digisnap-schoolrapport te delen met Impact Connecting, Schoolmakers, DLearning en Kenniscentrum Digisprong.
logo

ICT-bootcamps 2.0 trajecten voor het secundair, volwassenen- en kunstonderwijs

Contactinformatie:
Impact Connecting i.s.m. Schoolmakers & DLearning
Sint-Pietersaalststraat 38 9000 Gent
info@impactco.be